Hvad er SLZ

SLZ er en almennyttig forening, som tilbyder at unge med interesse inden for IT, kan udforske de muligheder en computer giver i hverdagen, samt øge forståelsen for pc'ens opbygning og softwareinstallationer i almindelighed.

Vi holder normalt klubaften hver første onsdag i måneden, sammen med 2 offentlige LANs årligt. Til disse LANs har medlemmer fortrinsret, men de er åbne for alle.

Selvom foreningen først blev stiftet i 2008, har SLZ som sådan eksisteret siden 1999, dog i en mere uformel form. Læs mere om SLZ's historie her.

Sponsorer

alternative text
alternative text
alternative text