Rune Jakobsen (Azulen)

Pædagog

Vagter

azulen@slz.dk

Christian Schurmann (Trisdan)

Tømrer & Bygningskonstruktør

Kasserer, vagter

cs@slz.dk