Handelsbetingelser

Nedenstående er standard salgs- og leveringsbetingelser for SLZ – Støvring LanZone. Handelsbetingelserne er udrettet efter forbrugernævnets lovkrav om handelsbetingelser.

Generelle oplysninger:

SLZ – Støvring LanZone
Grangårdsvej 11
9530 Støvring

CVR: 31351065

slz@slz.dk

Bankens navn og adresse:
Jutlander Bank A/S, Hobrovej 91, 9530 Støvring

Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved køb af varer- og services af slz.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§1 Aftaleindgåelsen og billetkøb

slz.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid tilgå siden. Det kan dog ske, at vi lukker siden grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når siden er åben og tilgængelig.

Betalingen skal helst foregå i DKK, dog kan overførsel også ske i EUR.

Beløbet hæves på købers betalingskort øjeblikkeligt efter gennemført billetkøb. Efter billetkøb vil du modtage en ordrebekræftelse på mail - denne fungerer som din billet til arrangementet.

Ved bankoverførsel registrereres kunden, når en betalings bekræftigelse på mail er forekommet, i form af en netbank kvittering eller skærmfoto af omtalte betaling.

For at handle på slz.dk skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger en (eller flere) plads(er) du vil købe/reservere. Hernæst trykkes på købs knappen for at færdiggøre købet. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i de pladser du har valgt.

Alle priser på slz.dk er inklusiv moms, eventuelle andre afgifter og levering.

Du skal have en konto på slz.dk for at kunne bestille. Oprettelse af en konto på slz.dk er gratis og gebyrfrit.

SLZ er en forening, hvor du har adgang til specielle medlemstilbud m.m. Ved at købe en billet til et af vores arrangementer, bliver du automatisk medlem af foreningen, hvis du ikke i forvejen er det. Du kan til enhver tid melde dig ud af foreningen igen ved at sende en email til slz@slz.dk. I mailen skal du oplyse dit navn og den mail adresse du har brugt til oprettelse på slz.dk. Medlemskontingentet refunderes ikke ved udmelding.

§2 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftigelse

Når du har reserveret/købt en plads hos slz.dk, modtager du en kvittering for bestillingen. Denne kvittering fungerer som din billet til det arrangement, du har bestilt billetten til.

§3 Aflysning

Et event er aflyst, hvis arrangementet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, lokaliteten, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.

§4 Refundering

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Det er SLZ – Støvring LanZone, der som din aftalepart er ansvarlig for at refundere købesummen i tilfælde af aflysning. Refunderingen sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af billetterne. Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af billetter på slz.dk.

§5 Ansvar

SLZ – Støvring LanZone påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og ufravigelig lovgivning. SLZ – Støvring LanZone kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data. SLZ – Støvring LanZone’s ansvar for skade på personer og genstande m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra SLZ – Støvring LanZones side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.

§6 Personoplysninger

SLZ – Støvring LanZone registrerer og anvender personoplysninger om dig i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.

§7 Reklamation og klagemuligheder

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til SLZ – Støvring LanZone, da SLZ – Støvring LanZone er din aftalepart. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, kan du kontakte SLZ – Støvring LanZone på slz@slz.dk. Hvis du ikke kan finde en løsning direkte med os, kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse arrangørens e-mailadresse. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse arrangørens e-mailadresse.

§8 Forbehold

SLZ – Støvring LanZone forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer, herunder i tilfælde af SLZ – Støvring LanZone begrundede mistanke om billetkøb med henblik på videresalg. SLZ – Støvring LanZone tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. SLZ – Støvring LanZone forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori mod at udbetale dig en eventuel prisdifference. SLZ – Støvring LanZone er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, hvis ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. SLZ – Støvring LanZone ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

© 1999 – 2024 Foreningen: Støvring LanZone
Udviklet af: 
Codafweb
Hvor stor en skærm har du lige?