Privatlivspolitik

§1 Indledning

Denne meddelelse om databeskyttele er information til dig, fordi SLZ – Støvring LanZone indsamler oplysninger om dig.

§2 Dataansvarlig for personlige oplysninger

SLZ – Støvring LanZone, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring- CVR-nr. 31351065 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.

§3 Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

§3 styk 1

Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt. Til dette formål indsamler vi navn, efternavn, e-mail, fødselsdag, køn, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, interesser (kategori af begivenheder) samt oplysninger om betalingstransaktioner.

at besvare dine spørgsmål eller klager. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), oplysninger om betalingstransaktioner.

at give dig mulighed for at deltage i konkurrencer eller kampagner. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder).

at give dig information om andre produkter og tjenester, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e- mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder).

at give dig besked om ændringer af begivenheder. Til dette formål indsamler vi navn og e-mail.

at hjælpe os med at forbedre vores websteder, produkter og tjenester. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder).

§3 styk 2

Vores juridiske grundlag for behandling er:

Dit samtykke;

Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;

Behandling er nødven­dig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt SLZ – Støvring LanZone;

Behandling er nødvendig med henblik på SLZ – Støvring LanZone eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.

Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke: Har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis det juridiske grundlag for behandling er de legitime interesser hos SLZ – Støvring LanZone eller en tredjepart: Disse interesser er f.eks. statistik, procesoptimering osv.

§3 styk 3

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for SLZ – Støvring LanZone at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, beholder SLZ – Støvring LanZone dine personlige oplysninger i 2 år derefter, ifølge en erklæring fra "Forbrugerombudsmanden" oplysningerne slettes. Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, vil SLZ – Støvring LanZone også slette dine personlige oplysninger. Men uafhængigt af GDPR gemmes alle transaktionsdata i 5 år i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

§4 Dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er foregivet for SLZ – Støvring LanZone.

Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

§5 Overførsel af personlige oplysninger

Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores bestyrelsesmedlemmer, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridisk anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

§6 Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

SLZ – Støvring LanZone, Grangårdsvej 11, 9530 støvring- CVR. 31351065.

slz@slz.dk

§7 Sikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.

§8 Køb/bestilling

For at bestille billetter på slz.dk, skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse, køn og fødselsdag. Informationerne bruges til at gennemføre købet. Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

I tillæg til hvad der fremgår om opbevaring af personoplysninger, opbevares oplysninger om køb i det omfang SLZ – Støvring LanZone er forpligtet hertil i henhold til relevant gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

© 1999 – 2024 Foreningen: Støvring LanZone
Udviklet af: 
Codafweb
Hvor stor en skærm har du lige?